Politica de confidentialitate

NOTIFICARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL (CLIENTI)

 

SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, soseaua Alba Iulia nr. 150, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/284/1995, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 7308203, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL, dl. CIOCA ADRIAN, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679).

SCOPUL SI REGULILE PRELUCRARII DATELOR
Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon, functia, numar inmatriculare autoturism; supraveghere video; inregistrare audio-video si fotografia (dupa caz); Persoana vizată este: persoană fizică ale cărei date personale aratate mai sus sunt obiect al prelucrării si care poate fi reprezentantul clientului sau orice alte persoane fizice din cadrul organizației clientului ale caror date personale sunt furnizate de client subscrisei. Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL (comert cu materii prime/produse finite pentru  industria alimentare). Datele sunt necesare in scop contractual (in vederea incheierii si executarii contractelor/conventiilor de vanzar-cumparare a produselor sau prestare de servicii de catre societatea noastra, inclusiv demersuri precontractuale) legal (in vederea indeplinirii unei obligatii legale a subscrisei) interes legitim (securitatea afacerii si a patrimoniului, inclusiv al tertilor; implementarea politicilor comerciale; promovarea unor actiuni de natura judiciara; auditarea situatiilor financiare, alte scopuri subsumate obiectului de activitate al companiei – ex rezervare hotel) precum si in scop de marketing (informarea in legatura cu produsele/ serviciile actuale/noi; acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite; promovarea activitatii subscrisei in mediul online/ media scrisa; participarea la targuri/ seminarii). Societatea declara ca nu va opera decat cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie iar inregistrarile video a camerelor de supraveghere – 30 zile; filmarea audio-video – 20 ani; fotografiile – 20 ani. Datele sunt obtinute in parte, direct de la dumneavostra – partenerii contractuali, in parte din surse publice si sunt prelucrate atat fizic cat si electronic sau in mediul online.

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra.

Societatea mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Persoanele care lucreaza in numele SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL date cu caracter personal au prevazute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

TEMEIUL PRELUCRARII
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: contractul/ conventia de de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii; prevederile legale in vigoare; interesul legitim si/ sau consimtamantul dumneavoastra (aveti oricand posibilitatea sa va retrageti consimtamantul in baza unei notificari trimise catre subscrisa).

DESTINATARII DATELOR
In vederea desfasurarii activitatilor in legatura cu contractul, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si a obiectivelor de marketing, comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, alte firme din grup, autoritati publice.

Societatea nu va transfera datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European. Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete; dreptul la stergerea datelor in anumite circumstante de ex cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus; dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante de ex cand contestati exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date; dreptul de a va opune prelucrarii in anumite circumstante atunci cand are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului; dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor la care ati consimtit anterior, dreptul de a fi notificat, in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator, precum si dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra.

Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, soseaua Alba Iulia nr. 150, sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal – dna avocat Simona Jeflea – pe adresa de email: dpo@expertarom.com.